MENU

Anlægsarbejde.

Når der er ønske om anlægsarbejde tages der en kontakt til provstiudvalget.
Der vil i samarbejde blive udarbejdet en plan for en realisering.


Herunder en aftaleformular med arkitekt.
Før den underskrives indsendes formularen til provstikontoret, der videresender til stiftet for bemærkninger.

Aftaleformular med arkitekt

Ultimate Web A/S