MENU

Visionsprojektet


Velkommen til provstiets legeplads, hvor der er plads til nye idéer og initiativer – også de vilde af slagsen!

Visionsprojektet har fokus på samarbejde, fællesskab og innovation, og det er her alle med tid og lyst kan være med til at præge det kirkelige liv. Visionsprojektet fungerer som en portal for en lang række forskellige tiltag og arrangementer fx fælles ungdomsgudstjenester, skole-kirketjeneste, visionsdag for kirkegårdene, hjemmeside og meget andet.

Arbejdet i Visionsprojektet foregår primært i visionsgrupperne, som koncentrerer sig om hver sit område. Grupperne er altid åbne for nye medlemmer uanset om man er ansat i kirken, medlem af menighedsrådet eller har lyst til at være frivillig.

I 2012 blev der udarbejdet en rapport om Visionsprojektet baseret på en lang række interviews med medarbejdere, menighedsrådmedlemmer og andre i provstiet. Rapporten kan læses her.

April - juni 2014 skrev provst Yvonne Nielsen Alstrup en afslutningsopgave i Lederuddannelse: Se den her.

 I 2014 blev der i Hjallerup Kulturhus afholdt en temadag om Fremtidens Folkekirke i Brønderslev Provsti. I alt 140 personer havde taget imod invitationen, der bød på Revy - Spisning og Drøftelse. Først med en hylesjov  og meget godt gennemført Knirkerevy, så blev der serveret en god Brændende Kærlighed og efterfølgende en kreativ snak med fokus på fremtidens kirke.
Her blev der sat fokus på de gode oplevelser, vi hver især har haft  i kirken. Se dem her, som et udtryk for mange forskellige oplevelser, der bliver betragtet som de bedste.
Der blev også sat fokus på de personer, som ikke kommer ofte i kirkerne. Hvad skal der til, for at de finder det relevant, at komme mere. Se de forslag her.
Der kom fokus på 'kirken på landet', der hvor købmanden er lukket sammen med mange andre butikker og tilbage omtrent kun næsten er kirken. Skal der være en kirke her? Jo, blev der sagt og se her hvorfor.
Endelig blev der spurgt hvem, der har ansvaret og hvordan de skal gøre det.

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal være Temadag hvert andet år. Der var Temadag 1. september 2016. Tema:  "Mygind-Mad-Menighedsråd. Kirken på landet i et valgår." Besøg af Peter Mygind med foredrag om det gode (kirke-) liv. Der blev serveret valgflæsk og opfordret til at stille op til menighedsrådene og der var fokus på mulighederne for kirken på landet med oplæg af projektleder Hasse N. Jørgensen. 130 deltog på dagen.
 


 

Ultimate Web A/S