MENU

Personale


 

Olga Tsukanova Carlsen (orlov)Olga Tsukanova Carlsen (orlov)
Organist
50 43 22 50
-
Tage PedersenTage Pedersen
Graver/kirketjener
98 85 13 26
20 34 91 20
-
Dorthe T. HansenDorthe T. Hansen
Kirkesanger
60 93 43 59
Jeanette Nymann GellerJeanette Nymann Geller
Sognepræst
98 85 10 18
24 40 15 08
jege@km.dk
Hedvig Knive Hedvig Knive
Organist (vikar)
tlf, 61 27 98 84
hedvigknive@gmail.com
Ultimate Web A/S