MENU

Kursus for nyansatte i Folkekirken. Se https://aalborgstift.dk/aktuelt/kalender/introkursus-nyansatte

Introkursus for nyansatte

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

Til menighedsrådene i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

Den Danske Folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med

Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

I første halvår 2018 udbydes følgende kursus:

Tirsdag den 27. februar 2018 i Støvring Sognegård

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Indhold

Kurset vil byde på en gennemgang af

  • Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirk
  • Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
  • Folkekirkens opbygning og hvor kommer pengene fra
  • Folkekirken som vores fælles arbejdsplad
  • Sognet som en del af en sammenhæng

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest den 15. februar 2018.

Tilmelding skal foretages her.

Der vil ca. 8 dage før kursusstart blive sendt en bekræftelse til deltagerne.

Vedhæftede program med praktiske oplysninger bedes udleveret til deltageren/deltagerne.

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Lotte Persen, Aarhus Stift på tlf.nr. 86345116 eller på kmaar@km.dk, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

Ultimate Web A/S