MENU

Input og opkvalificering af den lokale kirkekommunikation

Kommunikationsgruppen i Brønderslev Provsti arrangerer et par gange om året en kommunikationsworkshop. Det er fyraftensarrangementer, hvor man får ny viden og mulighed for at prøve det af med det samme. Desuden er det hyggeligt at møde folk fra andre sogne, som også arbejder med den lokale kirkekommunikation. Alle mere eller mindre professionelle er velkomne. Arrangementerne er gratis. 

Torsdag 8. juni kl. 16.30-20.00 handler det om billedbehandling (I Hjallerup Kulturhus) Hent Indbydelsen her

Onsdag 25. oktober kl. 16.30-20.00 er Facebook på programmet (I Brønderslev Kirke)

Kontakt Kommunikationsmedarbejder Pia Uth pia@broenderslevprovsti.dk hvis du vil høre mere!

 

Ultimate Web A/S