MENU

Kommunikationsgruppen


Kommunikationsgruppen arbejder med forskellige kommunikationsopgaver i provstiet. Gruppen har blandt andet iværksat provstihjemmesiden, skrevet pressemeddelelser og været primus motor for udarbejdelsen af provstiets logo og motto. Desuden har gruppen arbejdet med en kommunikationsstategi og kommisorium for 2014 - 2015 for provstiet. (Se kommunikationsstrategi for 2013 - 2014). 

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Tenna Svensson tlf. 60 19 59 80. Mail tennalyng@gmail.com


 

Ultimate Web A/S