MENU

Kirkegårdsudvalget


Kirkegårdsudvalget har været en gruppe, der arbejdede med visioner for kirkegårdene i Brønderslev Provsti. Der har blandt andet været fokus på muligheder og udfordringer i mere samarbejde mellem de forskellige kirkegårde og på hvordan man sørger for at kirkegårdsdriften foregår økonomisk ansvarligt samtidig med at man bevarer respekten for kirkegårdenes traditioner.

Ud fra gruppens arbejde er provstiudvalget kommet frem til

Mål for kirkegårdene:

 • Færre administrative enheder.
 • Færre decentrale arbejdsenheder.
 • Fællesskab og ejerskab – ingen skal lægges ind under nogen, fælles ledelse.
 • Sikre gode arbejdsarbejdspladser.
 • Sikre god ensartet kvalitet og til den rigtige pris.

Det betyder på sigt:

 • Bevare  menighedsrådenes indflydelse.
 • Ingen skal fyres, eventuelt færre ansatte ved naturlig afgang.
 • Motivation til samarbejde, penge kan beholdes i sognene ved besparelser.
 • Måske fælles kirkegårdsudvalg i provstiet.

Det betyder nu og her:

 • Opfordring til samarbejde, fælles indkøb og vidensdeling.
 • Samme folk på de samme kirkegårde ved evt. samarbejde.
 • PU laver skabelon for vedtægter til samarbejde.
 • Begrænse nye investering, prøv med fællesskab.
 • Fokus på helhedsplaner på alle kirkegårde.

 

 


 

Ultimate Web A/S