MENU

Diakonigruppen


  LÆS om årets mange gode diakonale tiltag i Brønderslev Provsti. Et vidtforgrenet arbejde, som hele tiden når ud til flere mennesker, som nyder godt af omsorg og fællesskab. SE ÅRSSKRIFTET HER


Diakonigruppen har fokus på det kristne arbejde for ensomme, syge eller på anden vis udsatte mennesker i Brønderslev Provsti. Gruppen består af en række meget engagerede frivillige og en diakonipræst (pt. en midlertidig diakonikoordinator). Det er en gruppe med store ambitioner for det diakonale arbejde og derfor er der altid plads til gode forslag og nye idéer.

Diakonigruppens arbejde spænder bredt og der er blevet afholdt en række enkeltstående arrangementer som fx foredrag om sorg og workshop om den demensvenlige gudstjeneste. Samtidig er der også fokus på vigtigheden af de længerevarende projekter som fx sorggrupper og familiefællesskab. Derudover er diakonigruppen med til blandt andet at arrangere ture til Fårup Sommerland og en ferietur til Jesperhus Feriepark for familier, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie.

Et andet vigtigt arbejde er det at arrangere den meget velbesøgte juleaften for mennesker, der ellers skulle have siddet alene. Derudover har gruppen også stort fokus på at støtte og inspirere de lokale sogne til det lokale arbejde med diakoni. Til det formål har gruppen fået udarbejde en folder med inspiration til forskellige diakonale projekter.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Provsti og Samvirkende Menighedsplejer. Se aftalen her.

Læs mere om grundlaget for og synet på diakoni i denne folder

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Else Hansen på: else.preben@bbnpost.dk


Diakoni-koordinator: Emma Svensson er ansat i en midlertidig stilling som diakoni-koordinator. 

I juli måned fik diakonipræst Marie Kirketerp ny stilling som fuldtids sognepræst i Hjallerup. Diakonigruppen i Brønderslev Provsti er en aktiv gruppe, og derfor har de ansat en diakonikoordinator til at fortsætte det gode arbejde, som Marie Kirketerp fik sat i gang i gennem sine godt tre år som diakonipræst. 

Emma Svensson fra Jerslev er ansat i en midlertidig stilling som diakonikoordinator, hvor hun skal have med Folkekirkens sociale og diakonale arbejde i hele Brønderslev Kommune at gøre.

Mere specifikt er det at være tovholder på sorggrupperne, hjælpe med til familiestøtteprojekterne og koordinere julehjælp, være med til at fastholde, videreudvikle og igangsætte nuværende og fremtidige projekter, deltage i relevante møder og udarbejde forskellige former for materiale.

Meget af arbejdet tilrettelægges i samarbejde med diakoniudvalget og Emma siger: ”Alle kan henvende sig til mig, hvis de har en idé til et nyt projekt og arbejdsområde og hvis de har et problem, de gerne vil have hjælp til”.

Den nye diakonikoordinator læser teologi og bor med sin familie i Jerslev, hvor hun bl.a. er aktiv i menighedsrådet. ”Mine tanker om arbejdet er, at diakoni for mig at se er en kerneopgave for kirken. Jeg synes både det er meget vigtigt og meget meningsfuldt”, siger Emma Svensson. 

Find kontaktoplysninger på Emma her


Årets gang i diakonien i Brønderslev Provsti. 

Tidl diakonipræst Marie Kirketerp har i februar 2017 udgivet en lille folder, som fortæller om det diakonale arbejde i Brønderslev Provsti. Læs med her og bliv glad over alt det gode arbejde til gavn for mange mennesker!


SORGGRUPPERNE er åbne for nye deltagere. Der er tre grupper i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund og folk fra hele Brønderslev Kommune er meget velkomne til at deltage i den gruppe, der passer bedst. Hent folderen her.

Ny sorggruppe for unge: Læs mere her

 

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Else Hansen på: else.preben@bbnpost.dk

Ultimate Web A/S