MENU

Diakoniens Dag er første søndag i februar.

I tilknytning til gudstjenesten foreslås der afholdt et samvær om diakonien i sognets eller den nærliggende diakonale instutions lokaler. Formålet med dette samvær kan være: - at drøfte idéer til nyudvikling af diakonien på stedet - at evaluere det igangværende arbejde - at få større viden om et diakonalt emne - at takke og inspirere de frivillige - eller noget helt andet efter stedets behov

Se Idekatalog til Diakoniens Dag

Ultimate Web A/S