MENU

Provstiudvalget indkalder repræsentanter for hvert menighedsråd i provstiet til budgetsamråd to gange hvert år (marts og august).
På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet.

Budgetsamrådene er offentlige.

Referat august 2017

Referat marts 2017

Referat august 2016

Referat marts 2016

Referat marts 2015

Referat august 2014

Referat marts 2014

Referat  november 2013

Referat august 2013

Referat april 2013

 

Ultimate Web A/S